SERWIS TURYSTYCZNY PROMUJĄCY TURYSTYKĘ KRAJOZNAWCZĄ ORAZ AGROTURYSTYKĘ W STARYM SĄCZU .

Stary Sącz - miasto w Kotlinie Sądeckiej u podnóża Beskidu Sądeckiego, położone w widłach Popradu i Dunajca. Jest jedną z najstarszych osad tego regionu z prawami miejskimi od 1273 r.

Klasztor i kościół Sióstr Klarysek to bez wątpienia wizytówka Starego Sącza. Ufundowany przez św. Kingę w 1280 r. stał się centrum rozwoju średniowiecznego miasta. Obecnie, gotycka budowla zawiera ołtarz Baltazara Fontany z 1699r., unikalną barokową ambonę z 1671 r., Czternastowieczną kaplicę św. Kingi, posąg Świętej Księżnej z 1470 r. i wiele innych cennych zabytków. Klasztor jest także miejsce życia zakonnego zgromadzenia Sióstr Klarysek.

Ołtarz Papieski - jedyny taki zachowany w Polsce stał się miejscem kanonizacji św. Kingi, której wyniesienia dokonał papież Jan Paweł II w 1999 r. Świadkami tego uroczystego wydarzenia był 600-tysięczny tłum wiernych zgromadzonych podczas mszy swiętej z udziałem Głowy Kościoła. Na pamiątkę tej chwili powstaje Sądeckie Centrum Pielgrzymowania wraz z muzeum.

Średniowieczny układ architektoniczny
zachowany w niezmienionej formie po dziś dzień, powoduje, że miasto jest miejscem szczególnie urokliwym i ciekawym. Książe krakowsko-sandomierski Bolesław Wstydliwy w 1257 r. zapisał Ziemię Sądecką księżnej węgierskiej Kindze. Akt ten stał się początkiem intensywnego osadnictwa i początkiem długiej i burzliwej historii miasta.

Kościół św. Elżbiety z XV w. Portal w wejściu głównym z płaskorzeźbą Świętej Trójcy pochodzi z 1622r. Wieża zwieńczona jest barokowym hełmem z 1686r. Z nawy kościelnej z prawej i lewej wychodzą dwie kaplice. W pierwszej kaplicy ołtarz z XVII w., a lewej kaplicy figura Pana Jezusa przy słupie z ok. 1700r.

GeoFinder - Google Maps JavaScript API Example

Pozycjonowanie, Google Maps

restauracja STAROMIEJSKA
Rynek 18 - Stary Sącz


NA STAROSĄDECKIEJ STARÓWCE
Motelik Miś - Stary Sącz


DOM U RZEŹBIARZA
Pokoje gościnne Henryk Stafiński - Barcice


GÓRSKA JAZDA KONNA
AgroRanczo - pokoje gościnne - Przysietnica


IDEALNA BAZA WYPADOWA
Pokoje gościnne Słoneczko - Stary Sącz