SERWIS TURYSTYCZNY PROMUJĄCY TURYSTYKĘ KRAJOZNAWCZĄ ORAZ AGROTURYSTYKĘ W ŻEGIESTOWIE.

Żegiestów - miejscowość letniskowo-uzdrowiskowa w dolinie Potoku Żegiestowskiego (prawy dopływ Popradu) - około 1000 mieszkańców. Wieś powstała z osady założonej w 1575 r. przez biskupa Franciszka Krasińskiego.

W okresie międzywojennym założono na stokach Skałki (773 m n.p.m.) uzdrowisko - Żegiestów-ZdrójLeczy się tutaj choroby układu trawienia i układu moczowego. Na terenie miejscowości - zakłady przyrodolecznicze, pijalnia wód, prewentorium, sanatoria, park zdrojowy.

Kościół pw. św. Anny (dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła), powstały między 1917-25 r. na miejscu cerkwi z 1600 r. Po wysiedleniu ludności łemkowskiej przemianowany na kościół katolicki.

Przed wojną tereny te zamieszkiwała ludność wołoska oraz ruska.
Te dwie kultury, pasterska i rolnicza, wpłynęły znacząco na tutejszych osadników. W efekcie połączenia wszystkich tych grup ludności powstała formacja etniczna, nazwana później Łemkami, od słowa "łem" oznaczającego trochę, niewiele. Łemkowie byli przeważnie wyznania unickiego, greckokatolickiego. Ludzie zajmowali się hodowlą, zaś później (w czasach rozbiorowych), po wprowadzeniu wygórowanego podatku od bydła, rolnictwem.

Żegiestów należałoby opiewać, a nie opisywać, bo opisywany przedstawi nam obraz mozolnego rozwoju i pełnych poświęcenia usiłowań, gdy tymczasem opiewany okaże się jako jeden ze wspaniałych punktów, wśród majestatycznych gór naszego kraju, jak czarujące siedlisko Karpackich Najad, w dziko romantycznej okolicy, na uroczo majonych i górzystych brzegach poważnie w rozlicznych zakrętach płynącego Popradu... (Józef Dietl, Uwagi nad zdrojowiskami krajowymi)

GeoFinder - Google Maps JavaScript API Example

Pozycjonowanie, Google Maps